/ / Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар өрнүүлж байгаа “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Дотоодын цэргийн штабын алба хаагчид мод тарив

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар өрнүүлж байгаа “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Дотоодын цэргийн штабын алба хаагчид мод тарив

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар өрнүүлж байгаа  “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Дотоодын цэргийн  штабын алба хаагчид мод тарив

Статистик мэдээ
 • 2018 онд
  албан бичиг 123
 • 2018 онд
  Өргөдөл гомдол 86
 • 2019 онд
  албан бичиг 156
 • 2019 онд
  Өргөдөл гомдол 12
Эрэн сурвалжилж байна