/ / “Харуулчин” бэлтгэх мэргэжил олгох сургалт зохион байгуулагдаж байна.

“Харуулчин” бэлтгэх мэргэжил олгох сургалт зохион байгуулагдаж байна.

       Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын сул орон тоог нөхөн хангах, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор 2020 оны 07 дугаар сарын 01-нээс 03-ны өдрүүдэд цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан элсэлтийн шалгалтад тэнцсэн иргэдийн дунд Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Дотоодын цэргийн командлагчийн 2020 оны Б/559 дүгээр тушаалын дагуу “Цагдаа”, “Харуулчин” бэлтгэх мэргэжил олгох сургалтыг анги, байгууллагын байрлалд энэ оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн 45 хоногийн хугацаатай цахим хэлбэрээр зохион байгуулахтай холбогдуулан Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангид 5, Орхон аймаг дахь 816 дугаар тусгай салбар /гэрээт/-т 1, Дархан-Уул аймаг дахь тусгай салбарт 1, Ховд аймаг дахь тусгай салбарт 1 нийт 8 суралцагч хамрагдаж байна.  

Статистик мэдээ
 • 2018 онд
  албан бичиг 123
 • 2018 онд
  Өргөдөл гомдол 86
 • 2019 онд
  албан бичиг 156
 • 2019 онд
  Өргөдөл гомдол 12
Эрэн сурвалжилж байна