/ / СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Дэлхийн олон улсад шинэ төрлийн коронавирусийн тархалт  нэмэгдэж, буурахгүй байгаатай холбогдуулан хүн амыг болзошгүй аюулт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх,эрсдлийг бууруулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын бие бүрэлдэхүүнийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэгт шилжүүлэн хугацааг сунгасантай холбогдуулан алба хаагчдын бэлэн байдлыг хангах, Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/537 дугаар тушаалын 7 дугаар хавсралтад хамгаалах тусгай зориулалтын нэг удаагийн хувцас өмсөх, тайлах  зааварчилгаагаар алба хаагчдад сургалт зохион байгуулав. 

Статистик мэдээ
 • 2018 онд
  албан бичиг 123
 • 2018 онд
  Өргөдөл гомдол 86
 • 2019 онд
  албан бичиг 156
 • 2019 онд
  Өргөдөл гомдол 12
Эрэн сурвалжилж байна