/ / Дотоодын цэргийн анги байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын удирдлагын сургалт

Дотоодын цэргийн анги байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын удирдлагын сургалт

Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа "зөв хэвшил, хандлага II" аяны хэрэгжилтийг хангах, Дотоодын цэргийн анги байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын удирдлагын сэтгэл зүй, арга барилыг сайжруулж, удирдахуйн ухааны оновчтой аргуудыг сэдэвт сургалтыг Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн сургалтын танхимд зохион байгууллаа

 

Статистик мэдээ
 • 2018 онд
  албан бичиг 123
 • 2018 онд
  Өргөдөл гомдол 86
 • 2019 онд
  албан бичиг 156
 • 2019 онд
  Өргөдөл гомдол 12
Эрэн сурвалжилж байна