/ / Харуулын дарга, эргүүлийн офицер, салааны захирагч нартай мэргэшүүлэх сургалт

Харуулын дарга, эргүүлийн офицер, салааны захирагч нартай мэргэшүүлэх сургалт

         Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд даргын баталсан “Зөв хэвшил хандлага-2” аяны удирдамжийн хэрэгжилтийг хангах, Дотоодын цэргийн ахмад, дунд, залуу үеийн залгамж холбоог хөгжүүлэх, тэдний ажлын арга барил, туршлагаас суралцаж, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх зорилгоор Дотоодын цэргийн 05, 805 дугаар ангийн харуулын дарга, эргүүлийн офицер, салааны захирагч нартай мэргэшүүлэх сургалтыг 805 дугаар ангийн байрлалд /2019.11.01/-ний өдөр зохион явууллаа. 

 

Статистик мэдээ
 • 2018 онд
  албан бичиг 123
 • 2018 онд
  Өргөдөл гомдол 86
 • 2019 онд
  албан бичиг 156
 • 2019 онд
  Өргөдөл гомдол 12
Эрэн сурвалжилж байна