/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үеийн мэдээ / ӨВЛИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ ҮЗЛЭГ ЯВУУЛАВ.

ӨВЛИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ ҮЗЛЭГ ЯВУУЛАВ.

 Дотоодын цэргийн 805 дугаар анги Улаанбаатар цагдаагийн хүрээний даргын 2019 оны 02 дугаар, Ангийн захирагчийн Б/135 дугаар тушаалыг танилцуулж, алба хаагчдын өвлийн дүрэмт хувцасны үзлэг явуулав.

    

    Мөн “Нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал үүссэн үед түрэн гарах бүлгийн ажиллагаа”, “Галт зэвсэг, тусгай хэрэгслийг бүртгэх, олгох, хадгалах, хяналт тавих журам”-аар тус бүр 1 цагийн сургалт зохион байгуулав. 

Статистик мэдээ
 • 2018 онд
  албан бичиг 123
 • 2018 онд
  Өргөдөл гомдол 86
 • 2019 онд
  албан бичиг 156
 • 2019 онд
  Өргөдөл гомдол 12
Эрэн сурвалжилж байна