/ СУРГАЛТ / Дотоод сургалт / Дотоодын цэргийн штаб, 05, 805 дугаар анги, 809 дүгээр тусгай салбарын бие бүрэлдэхүүний дунд 15 км-ийн явган марш үйлдэв.

Дотоодын цэргийн штаб, 05, 805 дугаар анги, 809 дүгээр тусгай салбарын бие бүрэлдэхүүний дунд 15 км-ийн явган марш үйлдэв.

Дотоодын цэргийн штаб, 05, 805 дугаар анги, 809 дүгээр тусгай салбарын бие бүрэлдэхүүний дунд 15 км-ийн явган марш үйлдэв. 
Маршийн замд алба хаагчдын мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх”, “Татан гаргах ажиллагааг зохион байгуулах”, “Байр зүйн баримжаалал хийх, луужин ашиглах аргачлал”, “Нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдлын үед түрэн гаргах, таслан хязгаарлах бүлгийн ажиллагаа” зэрэг сэдвээр дадлага, сургалтыг зохион байгууллаа.

 

 
Статистик мэдээ
 • 2018 онд
  албан бичиг 123
 • 2018 онд
  Өргөдөл гомдол 86
 • 2019 онд
  албан бичиг 156
 • 2019 онд
  Өргөдөл гомдол 12
Эрэн сурвалжилж байна