/ СУРГАЛТ / Дотоод сургалт / “Байгууллагын хяналт, үнэлгээ” хийх аргачлалын талаар сургалт орлоо.

“Байгууллагын хяналт, үнэлгээ” хийх аргачлалын талаар сургалт орлоо.

Цагдаагийн ерөнхий газрын захиргааны удирдлагын газрын, төлөвлөлт зохион байгуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа Г.Чинболд Дотоодын цэргийн штаб, 05, 805 дугаар анги, 809 дүгээр тусгай салбарын алба хаагч нарт “Байгууллагын хяналт, үнэлгээ” хийх аргачлалын талаар сургалт орлоо.

Статистик мэдээ
 • 2018 онд
  албан бичиг 123
 • 2018 онд
  Өргөдөл гомдол 86
 • 2019 онд
  албан бичиг 156
 • 2019 онд
  Өргөдөл гомдол 12
Эрэн сурвалжилж байна