/ СУРГАЛТ / Дотоод сургалт / Хоногийн мэдээний програм хангамжийн талаарх сургалт зохион байгуулагдав.

Хоногийн мэдээний програм хангамжийн талаарх сургалт зохион байгуулагдав.

Дотоодын цэргийн 05, 805 дугаар анги, 809 дүгээр тусгай салбарын шуурхай удирдлагын жижүүрүүдэд Цагдаа, Дотоодын цэргийн байгууллагын хоногийн мэдээний програм хангамжид мэдээлэл оруулах аргачлалын талаар ЦЕГ-ын МТХТ-ийн Программ хангамжийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад Б.Сансартуяагаар сургалт орууллаа.

Статистик мэдээ
 • 2018 онд
  албан бичиг 123
 • 2018 онд
  Өргөдөл гомдол 86
 • 2019 онд
  албан бичиг 156
 • 2019 онд
  Өргөдөл гомдол 12
Эрэн сурвалжилж байна