/ СУРГАЛТ / Дотоод сургалт / "Аюулгүй байдал Дотоодын цэрэг" бакалаврын сургалт

"Аюулгүй байдал Дотоодын цэрэг" бакалаврын сургалт

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Төгсөгчид 100% ажлын байраар хангагдана.

ХСИС-ийн ЦАГДААГИЙН СУРГУУЛИЙН өдрийн сургалтын хөтөлбөр
"Аюулгүй байдал Дотоодын цэрэг" бакалаврын сургалтын хөтөлбөр

Суралцах хэлбэр: Өдөр
Суралцах хугацаа: 4 жил
Элсэгчдийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд
Эзэмших боловсролын зэрэг: Бакалавр
Суурь шалгалт Нийгмийн тухай мэдлэг /босго оноо: 560/ Хавсарга Математик, Гадаад хэл /босго оноо тус бүр: 480/

Тус хөтөлбөрт #эмэгтэй_элсэгч_авахгүй.

Статистик мэдээ
 • 2018 онд
  албан бичиг 123
 • 2018 онд
  Өргөдөл гомдол 86
 • 2019 онд
  албан бичиг 156
 • 2019 онд
  Өргөдөл гомдол 12
Эрэн сурвалжилж байна